pexels-photo-247314

Przestępstwo uporczywego nękania (stalking)

Przestępstwo stalkingu zostało wprowadzone do systemu prawa karnego ustawą z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny. W istocie, w art. 190a Kodeksu Karnego (dalej jako KK) stypizowano dwa typy czynów, tj. uporczywe nękanie (art. 190a § 1 KK) oraz przywłaszczenie tożsamości (art. 190a § 2 KK)….

800px-Bloki_mieszkalne_na_AL_w_Gorzowie2

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym – wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt IX Ca 1101/16 stwierdził, że: „Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym nie może nastąpić w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz tylko w tych wypadkach, gdy zaistnieją…

mobile-phone-1595731_960_720

Kradzież i przywłaszczenie jako wykroczenie – na podstawie wyroku Sądu Okręgowego

W dniu 14 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt VI Ka 1555/16, rozpoznawał sprawę kradzieży telefonu komórkowego o wartości 430 zł tj. o wykroczenie z art.  119 § 1 kodeksu wykroczeń, (dalej jako k.w.). Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej należy traktować jako wykroczenie, gdy jej wartość…

Animal Rottweiler Dog A Little Puppies Puppy

Nie przycinaj psom uszu i ogonów

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI K 306/15 skazano 65 letniego mężczyznę za znęcanie się nad psem rasy wyżeł niemiecki, który umyślnie dokonał obcięcia kawałka ogona, czym zadał mu ból i cierpienie tj. czyn z art. 35 ust 1a ustawy z dnia…

email-329819_960_720

Wskazanie nieprawidłowego adresu czy imienia, nazwiska adresata – doręczenie nieskuteczne

W dniu 16 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie: Czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata?​ – podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 105/16) o następującej treści: „Doręczenie w sposób przewidziany w art….

krowa

Znęcanie się nad zwierzętami

Sąd Rejonowy w Szczytnie w wyroku z dnia 1.02.2016 r. sygn. akt II K 244/14, uznał rolnika  za winnego zarzucanego mu czynowi znęcania się nad zwierzętami, w ten sposób, że przetrzymywał bydło w pomieszczeniach nie zapewniających im właściwej ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia, co powodowało ich…

6848823919_724f516a05_b

Postępowanie egzekucyjne krok po kroku

Wysyłasz wezwania do zapłaty, a Twój dłużnik nadal nie płaci? Pamiętaj, zanim organ egzekucyjny zajmie się egzekwowaniem należności od dłużnika, musisz podjąć szereg czynności. 1. Należy uzyskać tytuł egzekucyjnego (jeśli go nie posiadamy).   Tytuł egzekucyjny to dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie…

gold-207585_960_720

Kiedy ustalane są koszty postępowania egzekucyjnego poniesione przez wierzyciela?

W dniu 13 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie: „czy przy sporządzaniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji świadczeń emerytalno-rentowych komornik winien uwzględnić koszty postępowania egzekucyjnego poniesione przez wierzycieli w wysokości przewidywanej, czy też niezbędne jest wcześniejsze prawomocne ustalenie tych kosztów w drodze postanowień?​” Podjął następującą uchwałę o…

sala4

Nowy termin w Kodeksie pracy

Nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy od 1 stycznia 2017 wprowadziła zmianę terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Ponadto,…

13841_1

Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa w wieczór wigilijny

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z dnia 26 stycznia 2015 r. sygn. akt  II Ca 774/14 stwierdził, że: “Ugryzienie przez psa prawie zawsze wiąże się z dolegliwościami bólowymi, następuje przerwanie ciągłości tkanek. Do tego dochodzą cierpienia psychiczne które w skrajnych wypadkach mogą doprowadzić do stanów lękowych i różnego…